Kostnadsfritt föreläsningsprogram för båda dagarna, 7–8 mars. Ingen föranmälan krävs.

charlotte magnusson

9.30 – 10.10
Teknik för träning efter stroke?

Idag finns det mängder av olika träningsappar. Vi börjar dessutom i allt högre grad få tillgång till olika ”intelligenta prylar”. Vid Certec, Lunds universitet, forskar vi bland annat på hur den nya tekniken kan användas som stöd efter en stroke.

På seminariet demonstrerar vi teknik som utvecklats för att uppmuntra till träning och aktivitet, och diskuterar resultat från olika studier i våra forskningsprojekt STARR och ActivAbles. Arbetet har utförts tillsammans med Strokeföreningen Malmö, Sverige och ”Life after Stroke Centre”, Bromsgrove, Storbritannien.

Charlotte Magnusson, Certec

Nora S

10.30 – 11.10
Kunskap är makt – styrkan i att kunna sin funktionsnedsättning

Idag söker människor aktivt efter information på Internet. Timmar efter personer fått sin diagnos kan vi se att de söker efter svar på Google. Genom att ha kunskap om sin egen kropp och vanliga komplikationer, sina rättigheter samt hjälpmedel kan en person öka sin egen självständighet och livskvalitet avsevärt. Projektet Ryggmärgsskada.se arbetar med att sprida informationom hur det är att leva med en ryggmärgsskada, skapa nätverk och visa positiva förebilder.

Hör Nora Sandholdt, berätta om sitt eget liv som ryggmärgsskadad samt arbetet med Spinalis projekt Ryggmärgsskada.se.

Nora Sandholdt, Spinalis 

Ola Kjelbye

13.30 – 14.10
Extrem fetma – omvårdnad och förflyttning

Föredraget handlar om hur fetma påverkar mobilitet och rörelse och vilka konsekvenser extrem fetma har för omvårdnadsarbete och förflyttningar.

Du får kunskap om vilka hjälpmedel som är anpassade för människor med extrem fetma och vilket platsutrymme som krävs för att arbeta på ett ergonomisk bra sätt. Vi för resonemang om vikten av ett bra bemötande och kommunikation mellan brukare och hjälpare i förflyttningar.

Kicki Reifeldt, HjälpmedelCenter Sverige 

thomas fogdo

14-40 – 15.20
Kör du själv?! – en resa genom fördomarna, mina egna och andras

Föreläsningen ”Kör du själv?!” kommer att handla om en resa från det självklara i livet till att upptäcka att det snabbt kan ändras till att livet utmanar dig. Thomas var alpin skidåkare i världstoppen då han ramlade på väg till sin träningsbacke i Åre 1995. Det var världens enklaste transport från liften till träningsbacken och den avslutades med en ryggmärgsskada som gör att han sedan dess inte kunnat röra benen.

Hör Thomas berätta om livet som rullstolsburen och fördomarna han stöter på. Det kommer att bli en personlig resa med förhoppningen att du kommer att få en positivare bild av hur förändring i livet leder till något bra. Ibland behöver vi bara jobba lite hårdare för det men belöningen finns oftast runt hörnet.

Thomas Fogdö, fd skidproffs

Kostnadsfritt workshopsprogram för båda dagarna, 7–8 mars. Ingen föranmälan krävs.

abilia_logo_s-132x121

09:30 – 10:10

Abilia

Digitala hjälpmedel i vardagen

Dagens teknik ger många möjligheter till självständighet och en ökad livskvalitet. Här tittar vi på våra senaste hjälpmedel inom kognition och hur de kan användas i vardagen. Under workshopen delar vi med oss av exempel på hur de kan användas samt ger er möjlighet att praktiskt prova dem.

care-of-sweden-logo-260x71

10:20 – 11:00

Care of Sweden

Handlingsplan – åtgärder för att förebygga trycksår

Under denna workshop behandlar vi bland annat riskbedömning av trycksår, tumtest – ett sätt att bedöma, hudbedömning – vad ingår?, behandling av trycksår – generella riktlinjer, trycksår i livets slut, åtgärdsplan och förebyggande arbetssätt.

11:10 – 11:50

Permobil

Utnyttja elrullstolens funktioner för att förebygga tryckskador

Här tittar vi närmare på hur man kan förebygga tryckskador med hjälp av olika lägesförändringar i elrullstol. Vi går igenom olika lösningar till lägesförändringar i sittande, stående och liggande position.

handicare_logo-209x63

12:10 – 12:50

Handicare

Förflyttning vid smärtproblematik

Handicare har över 30 års erfarenhet av patientförflyttningar både inom manuell förflyttning och med lyft. Genom vårt arbete har vi idag ett av marknadens bredaste sortiment av enkla och säkra förflyttningslösningar. I vårt arbete möter vi många olika förflyttningssituationer. Bland annat får vi ofta frågor kring hur en förflyttning kan underlättas när patienten är mycket smärtkänslig i samband med förflyttningen.  Under den här workshopen kommer vi att visa praktiskt hur några förflyttningssituationer kan underlättas för patienter med smärtproblematik.  

ARJO NY

13:00 – 13:40

Arjo

Val av rätt madrass och trycksår i praktiken

Här talar vi först om patienters olika behov, riskbedömning och om hur man gör rätt val av madrass till patienterna utifrån deras olika behov. Deltagarna kommer även att få prova olika madrasser, en aktiv, en reaktiv och en madrass för patienter med väldigt speciella behov.

 

Invacare-logo-119x73

13:50 – 14:30

Invacare

Ishear – Mätning av skjuvkraft i sittstystem

Skjuvning är en viktig faktor i utvecklingen av trycksår, men har varit svår eller ganska omöjlig att kvantifiera, vilket har gjort det svårt att jämföra olika rullstolsinställningar eller dokumentera olika sittanpassningar ur ett skjuvperspektiv. Därför har glidning och skjuvning varit en riktig klinisk utmaning.

Ishear är det första kliniska verktyget att mäta den totala skuvkraften i ett sittsytem vilket innebär att du enkelt kan övervaka och jämföra skjuvkraften när du justerar eller väljer ett ryggstöds system, sitsvinklar, tilt, fotstöd, olika sittytor, med mera.

Det möjliggör även utbildning av brukare och vårdgivare om korrekt användning och inställning av rullstolen

etac-100x100

14.40 – 15.20

Etac

Etac Prio – Minska glappet mellan all-round och komfortrullstol!

Att byta rullstol från all-rond till komfort kan för många rullstolsanvändare bli en smärre chock. Förmågan att själv kunna ta sig fram kortare sträckor, eller att bara vrida på stolen kan gå förlorad. Användaren är utlämnad till anhöriga och vårdpersonals agerande för att ändra sittposition eller bli körd från en plats till en annan.

Måste det vara så? Eller finns det en ”mellanlösning” från all-round till komfortrullstol? Etac Prio erbjuder en intressant kombination av aktivitet och vila. Om behoven förändras, kan Prio justeras och kompletteras för den nya situationen.