Fri entré!

Besökare på mässan 2014

Besök Hjälpmedel & välfärdsteknologi
- en mötesplats och forum för fortbildning

Hjälpmedel & välfärdsteknologi är en mötesplats och ett forum för fortbildning för alla som arbetar med hjälpmedel. Här kan du testa produkter och diskutera direkt med leverantörerna. Du får lära dig mer om hur produkterna skall användas och du kan besöka intressanta föreläsningar och workshops samt träffa branschfolk och kollegor.

Här möts beslutsfattare från hjälpmedelsverksamheter i kommun- och landsting, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, inköpare, berörda politiker och myndigheter samt branschens leverantörer.

Detta är ett forum för dig som

→ Arbetar med hjälpmedel

→ Blivande förskrivare

→ På annat sätt har kontakt med hjälpmedelsbranschen

Öppettider:
7 mars: 9-16
8 mars: 9-16